Nieuws

Omwille van het verslechterende weer en het toenemende aantal Corona besmettingen zijn we genoodzaakt om met de Chiro nieuwe en strengere
maatregelen te nemen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

‼️Informatie startdag Chiro Kuringen Centrum‼️
Beste ouders,

Net zoals ons afgelopen kamp zal het komende Chirojaar naar alle waarschijnlijkheid geen normaal jaar zijn door het coronavirus.

Abonneren op Nieuws