Belangrijk: coronamaatregels

Omwille van het verslechterende weer en het toenemende aantal Corona besmettingen zijn we genoodzaakt om met de Chiro nieuwe en strengere
maatregelen te nemen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.
Om vanaf nu zowel in code geel als in code oranje dezelfde regeling te kunnen volgen, splitsen we de Chiro op in voor- en namiddag. 

Door het slecht weer gaan we steeds vaker activiteiten in onze Chiro lokalen moeten organiseren.
Onze lokalen zijn echter niet aangepast aan de grote hoeveelheid leden, en dus bubbels, die we hebben.
We hebben verschillende manieren onderzocht om dit probleem op te lossen, zoals het huren van externe locaties tijdens de zondagnamiddag,
maar zijn tot de conclusie gekomen dat de beste oplossing is om onze Chirozondag op te splitsen.
Dit wilt zeggen dat sommige groepen voormiddag, en sommige groepen namiddag Chiro zullen hebben.
Om te zorgen dat alle kinderen nog steeds vaak naar de Chiro kunnen komen (sommige kinderen hebben namelijk voormiddag andere hobby's),
zal elke groep om de week afwisselend voor- of namiddag Chiro hebben.

Concreet wilt dit zeggen dat de Chiro wordt opgesplitst in een voormiddag, van 9u30 tot 13u, en een namiddag van 14u tot 17u30.
Dit is de planning die we voor de komende maanden hebben opgesteld: